INSPIRERENDE LESSEN ZORGEN VOOR BETROKKENHEID.

Op elk niveau en in verschillende sectoren.

Een andere taal leren wordt vaak geassocieerd met urenlang lesstof en woorden in je opnemen, gedisciplineerd studeren en geconcentreerd werken…..maar bij Talk Talk Taaltraining werkt het absoluut niet zo. In onze lessen wordt duidelijk dat iedereen spelenderwijs beter Duits en/of Nederlands gaat begrijpen en spreken. Zowel hoger- als lager opgeleiden, beginners als gevorderden. Op elk niveau en in verschillende sectoren. Ook als het gaat om speciale taalvaardigheden, zoals vergaderen, telefoneren, onderhandelen, schrijven of verkopen.

 Zaken die vertrouwd zijn voor de cursist.

Bij Talk Talk Taaltraining houden we van inspirerende lessen. We vertellen, delen en interesseren elkaar ín de trainingstaal. Dat begint meestal met zaken die vertrouwd zijn voor de cursist. Met zijn of haar vakgebied, met de actualiteit of met privé-ervaringen uit het bedrijf en uit de afgelopen periode. Vertrouwen en interesse zijn de sleutelwoorden.
Daarna gaat het eigenlijke lesprogramma van start en kunnen alle gewenste taalvaardigheden (meestal woordenschat, grammatica en spreekvaardigheid) in verschillende werkvormen aan de orde komen.
Cursisten worden bijvoorbeeld uitgenodigd om een case voor te bereiden uit hun eigen beroepspraktijk en om die vervolgens daarna in de les te presenteren. Een accountmanager maakt een productpresentatie. Een ingenieur beschrijft de ontwikkeling van een proces. Elke cursist heeft zijn eigen, unieke project.
Soms komt dat op een heel spontane manier tot stand. Met behulp van een spel, een quiz of een verhaal bijvoorbeeld.

Waardevolle tips zorgen dat de leerstof beklijft.

Een vreemde taal leren is een uitdagende doelstelling die u verder brengt. Maar dat kan natuurlijk alleen als de leerstof daadwerkelijk beklijft. Daarom krijgt elke cursist bij Talk Talk Taaltraining vele nuttige adviezen en tips aangereikt die ervoor zorgen dat de leerstof op peil blijft. Door het lezen van nieuwsapps bijvoorbeeld, het werken met een interactieve taalapp voor de woordenschat of het luisteren naar liedjes in de vreemde taal. Dat vraagt niet meer dan 10 minuten tijd per dag, maar zorgt ervoor dat de leerstof veel beter beklijft.
Daarnaast blijven we cursisten ook ná de taaltraining informeren en houden we contact om na te gaan of de leerstof nog steeds het gewenste niveau heeft. Is dat niet het geval dan is een korte opfriscursus of praktische workshop vaak voldoende om weer heel doelgericht aan de slag te kunnen.

diensten1