BIJ EEN TAALTRAINING VAN TALK-TALK LIGT DE NADRUK OP COMMUNICATIE.